S1. 12 Piece Deluxe Box
 • 2 pieces of Salmon Sashimi
 • 6 Salmon & Avocado Hosomaki Rolls
 • 2 pieces of Prawn Nigiri
 • 2 pieces of Tuna Nigiri
£14.95
£14.95
S2. 22 Piece Deluxe Box
 • 6 Crispy Duck Futomaki Rolls
 • 2 pieces of Sea Bass Sashimi
 • 2 pieces of Flying Fish Roe Gunkan
 • 6 Prawn & Avocado Hosomaki Rolls
 • 2 pieces of Tuna Nigiri
 • 2 pieces of Salmon Nigiri
 • 2 pieces of Salmon Sashimi
£30.95
£30.95
S3. 12 Piece Salmon Lovers Box
 • 6 Salmon & Avocado Uramaki Rolls
 • 2 pieces of Salmon Sashimi
 • 4 pieces of Salmon Nigiri
£15.95
£15.95
S4. 24 Piece Vegetable Deluxe Box Vegetarian
 • 6 Avocado Hosomaki Rolls
 • 2 pieces of Asparagus Nigiri
 • 6 Cucumber Hosomaki Rolls
 • 2 pieces of Avocado Nigiri
 • 6 Asparagus Hosomaki Rolls
 • 2 pieces of Takuan Nigiri
£15.95
£15.95
S5. 38 Piece Party Platter
 • 6 Salmon Hosomaki Rolls
 • 4 pieces of Salmon Nigiri
 • 6 Avocado Hosomaki Rolls
 • 4 pieces of Prawn Nigiri
 • 6 California Uramaki Rolls
 • 6 pieces of Sea Bass Sashimi
 • 6 Salmon Avocado Uramaki Rolls
£37.95
£37.95
S6. 90 Piece Party Platter
 • 12 pieces of Salmon Sashimi
 • 6 pieces of Salmon Nigiri
 • 12 Tuna Hosomaki Rolls
 • 6 pieces of Prawn Nigiri
 • 12 Avocado Hosomaki Rolls
 • 6 California Uramaki Rolls
 • 12 pieces of Sea Bass Sashimi
 • 12 Vegetable Tempura Uramaki Rolls
£75.95
£75.95